İmagis’in her biri farklı alanlarda uzmanlaşmış kurucu ve eğitmenleri olarak, Türkiye’de ve dünyada Çocuklar için Felsefe yönteminin düşünülme ve uygulanma tarzlarından haberdar olmaya ve yeni yolları öğrendikçe kendi yaklaşımımızı zenginleştirmeye gayret gösteriyoruz.

Öncelikle, P4C yöntemiyle ilgili kaynak kitaplar, yani Matthew Lipman’ın metinlerini özümsemeyi, alanla ilgili ikincil literatüre hakim olmayı ve yöntem içindeki farklı patikalardan haberdar olmayı önemsiyoruz. Bu nedenle, uluslararası alanda P4C çalışmalarında öncü sayılabileacek kişi ve kurumlarla işbirlikleri gerçekleştiriyor, eğitim programlarına katılıyor ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Bunların en başında, Roger Sutcliffe, Nick Chandley ve Bob House gibi isimler ve Dialogue Works gibi kurumlar geliyor. 

Her yaştan insanla gerçekleştirdiğimiz soruşturmalar aynı zamanda bizler için de birer ders niteliğinde oluyor. Her defasında insanların nasıl hem birbirlerinden bambaşka hem de birbirleriyle bu kadar ortak düşüncelere sahip olabildiğine şaşırıyoruz. Deneyimlerimizden öğrendiklerimiz ile akademik birikimimizi bir araya getirerek kendi yaklaşımımızı oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kurumumuzun kurucularından Bekir Aşçı, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde gerçekleştirdiği Doktora çalışmasında, düşünmenin imgelemle olan ilişkisi, yeni düşünme tarzları, yaratıcı düşünme ve düşünme eğitimi üzerine çalışmakta ve P4C yöntemine tezinde önemli bir yer ayırmaktadır.

Kendi özgün yaklaşımımızı oluşturmak amacıyla, öncelikle P4C yönteminin temellerini iyi anlamaya, Lipman’ın etkilendiği en önemli figür olan John Dewey’in düşüncelerini kavramaya, P4C yöntemindeki çağdaş yaklaşımları takip etmeye ve bizzat P4C yönteminin kendisini de eleştirel bir gözle değerlendirmeye devam ediyoruz. 

Amacımızı felsefi düşünceyi geliştirmek ve felsefeye özgü düşünme tarzını başta çocuklar ve gençler olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm insanlarla en doğru şekilde paylaşacak yöntemi bulmak olarak tarif edebiliriz. Bu uğurda sizlerle birlikte çalıştığımız ve sizlerden öğrendiğimiz için son derece heyecanlı ve mutluyuz.