YARATICI

Yaratıcı kişi içinde bulunduğu koşullara ayak uyduran değil, bu koşulları yeniden ve yeni bir şekilde düzenleyen kişidir.


Yaratıcılık yalnızca sanata özgü değildir ve felsefenin de sanattan öğreneceği birçok şey vardır. Nasıl bir ressam boya ya da kalem kullanmaya, çizgilerini bir zemin üzerinde görünür kılmaya ve zaten sahip olduğu imgelerden hareketle yeni imgeler yaratmaya mecbursa, felsefi düşünce de sözcükleri kullanmaya, belirli sözcükleri birbiriyle ilişkilendirmeye, sözcükler ve anlamları arasında çeşitli ilişkiler kurmaya, sözcüklerin anlamlarını değiştirmeye mecburdur. Önemli olan söylenmemiş bir sözcük bulmak değil, aksine bugüne kadar söylenenleri yepyeni bir şekilde bir araya getirmek, düşünceler arasındaki bağları çözüp yeniden bağlamaktır. Ressamın yaptığı nasıl yeni imgeler yaratmaksa, filozofun ya da düşünen herkesin azımsanmayacak sıklıkla yaptığı şey de düşünceler arasında yeni bağıntılar ve bu bağıntıları anlatan kavramlar yaratmaktır.

P4C yöntemi, yaratıcı düşünme için sanattan öğrenilecek çok şey olduğunu bilir. Bu nedenle her yaştan katılımcıyla edebiyat ve sanat eserlerinden hareketle hazırlanmış uyaranlar paylaşmak ve onlar üzerine düşünmek P4C’nin en sık kullandığı yollardan yalnızca biridir.


Yazının tamamını okumak için tıklayınız.