ELEŞTİREL

Eleştirel olmayan bir düşünme kendi sahipliğinde değildir.


 

Eleştiri sözcüğünün ne söylediğine dikkat edelim. Eleştiri bir önerme ya da varsayımdaki bilgi iddiasının sınanması, ilgili varsayımların düşüncenin süzgecinden ya da eleğinden geçirilmesidir. En basit anlamıyla bir eleme işlemidir eleştiri. Söz konusu varsayımlar, düşüncenin veya aklın sınamasına tâbi tutulur. Eleğin üstünde kalanlar, düşüncenin onay verdikleri; elenenler ise aklın kurtulması gereken fazlalıklarıdır. O halde eleştiri, kendisi bakımından olumlu ya da olumsuz değildir; olumlu ya da olumsuz olmaya ilgisizdir.


Yazının tamamını okumak için tıklayınız.