Gençlerle birlikte geleceği kurguluyoruz!


Gençler için Felsefe atölyelerimiz, akademik felsefe ve P4C yönteminin bir sentezi olarak kurgulanmıştır. Gençler hem Felsefe Tarihi’nden önemli filozofların düşünceleri ve metinleriyle tanışacaklar hem de kendi hayatlarındaki konular hakkında bu filozofların kavramları aracılığıyla düşünecekler.

Akademik felsefe geleneği, uzun yıllar felsefe tarihi okumalarını gerekli kılar. Bunun haklı gerekçeleri de vardır. Hegel’in söylediği gibi, “Felsefe Tarihi’ni bilmeyen onu tekrar etmeye mecburdur.” Ancak bu daha çok filozoflar ya da felsefe öğrencileri ve akademisyenleri için doğrudur. Amacı felsefi bir söylem oluşturmak değil ama hayatını felsefi bir şekilde sürdürmek isteyen, iyi bir muhakeme yeteneğine sahip olmak isteyen kişiler içinse felsefe tarihinin anlamı değişecektir. Filozoflar, hayatta karşılaştığımız problemlerle mücadelemizde bize yardımcı olabilirler. Bir bakıma, felsefeyi işlevsel hale getirdiğimiz söylenebilir.

Katılımcılar bir yandan felsefi soruşturma topluluğu içinde akranları ile birlikte kendi problemleri hakkında, meslek seçmek konusundaki kararsızlıkları hakkında, yeni yeni keşfettikleri kişilikleri hakkında; yani kendi şimdileri ve gelecekleri hakkında düşünecekler, hayal edecekler ve kendileriyle aynı heyecanı duyan arkadaşlarıyla birlikte kendi geleceklerini kurgulayacaklar. Bizler de onlara bu süreçte eşlik  edeceğiz.

Kendilerini keşfedecekleri bu süreçte katılımcılar, yaşadıkları problemlerin bazılarının yalnızca onlara özgü olmadığını, çağlar boyunca tüm insanların benzer problemleri yaşadıklarını çeşitli filozofların düşünceleri aracılığıyla öğrenecekler. Ama bazı problemlerinse yalnızca bizim çağımıza özgü olduğunu, dolayısıyla bu problemlere çözüm üretmenin kendilerinin sorumluluğunda olduğunu keşfedecekler. İçinde yaşadığımız şimdiyi ve henüz gelmemiş olan geleceği şekillendirmek için ilk olarak düşünmeye başlayacaklar. 

Gençler için P4C atölyeleri boyunca, katılımcılar konuşmak istedikleri konuları kendileri belirleyecek ve tüm süreci kendileri yönetecektir. Uzman kolaylaştırıcılarımız ise, bu süreçte onlara rehberlik edecek, konuşmak istedikleri konularla ilgili felsefi metinler önerecek ve böylece katılımcılar kendi problemlerinin çözüm yollarına dair fikir geliştirecekler ve bu süreçte yeri geldikçe büyük filozofları dahi eleştirebilir hale gelecekler. 

En önemlisi de, hayatlarındaki en önemli kararlardan birini almadan önce, yani üniversite eğitiminin ne şekilde ilerleyeceğini seçmeden önce katılımcılar, kendileri ve içinde yaşadıkları dünya ile ilgili uzun uzun düşünecek ve akranlarının fikirlerini dinleyecekler. Bir bakıma, üniversite eğitimine başlamadan önce, iyi bir üniversitede olması gereken temel niteliklere sahip bir ortamda vakit geçirecekler: demokratik, eşitlikçi, diyalog ve müzakereye dayalı bir çalışma ve düşünme ortamı.

Aşağıdaki soruşturma ekipleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz, bizi arayabilir ya da doğrudan yazabilirsiniz. 

 

Ekip I (Kantçılar): Her Cumartesi / 12.00 - 13.30

Ekip II (Hegelciler): Her Cumartesi / 14.00 - 15.30

Ekip III (Nietzscheciler): Her Cumartesi / 16.00 - 17.30

 

Not: Ekip isimlerinin atölye içeriği ve formatıyla hiçbir ilgisi yoktur. Yalnızca atmosferi daha felsefi hale getirmek istedik. :)