Bekir AŞÇI


Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Felsefi çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

Eğitim Felsefesi, Çocuklar için Felsefe (P4C), Çocuk Kitaplarıyla Felsefe, Estetik, Politika Felsefesi, Epistemoloji, Ontoloji, Dil Felsefesi, Modern Felsefe, Alman İdealizmi (özellikle Hegel), Aydınlanma Felsefesi (özellikle Kant), Düşünce ve İmgelem ilişkisi, Düşünme Süreçleri, Oyun Teorisi, Tiyatro Felsefesi, Tragedyalar ve Felsefe

Nisan 2017 ve Kasım 2019 yılları arasında T.C. Munzur Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve Tarih Felsefesi, Estetik, Psikoloji Tarihi gibi dersler verdi.

DasDas Akademi'nin eğitmen kadrosundadır ve akademi bünyesinde felsefi eğitimler ve felsefe seminerleri vermektedir.

Ulusal ve Uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Baykuş-Felsefe Dergisi’nde yayın kurulu üyesi ve editör olarak çalışmaktadır. Birarada Dernek'in Eğitim Komisyonu üyesidir. On yılı aşkın süredir tiyatro üreticisi olarak çalışmaktadır.

Farklı tiyatro topluluklarında tiyatro teorileri üzerine seminerler verdi. Gençlik tiyatroları alanında çalıştı ve lise ve üniversite öğrencilerinin sanatsal yaratım süreçlerinde kolaylaştırıcı olarak görev aldı.

5-12 yaş arasındaki çocuklarla İngilizce ve Türkçe drama çalışmaları gerçekleştirdi. Her yaştan katılımcıyla birlikte P4C soruşturmaları gerçekleştirdi.

Pearson Assured onaylı P4C Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, bu alanda kendisini geliştirmek için, P4C çalışmaları alanında dünyanın öncü kurumlardan olan Dialogue Works’ten (İngiltere) “Thinking Moves A-Z” ve “P4C Plus Foundation” eğitimlerini aldı ve alandaki en önemli isimlerden birisi olan Roger Sutcliffe ile birlikte çalıştı.

2021 Temmuz’da Olgu Erdem ile birlikte kurdukları İmagis P4C çatısı altında, P4C yöntemini geliştirmek ve kendi yaklaşımlarını yaratmak amacıyla teorik ve pratik araştırmalar yürütmekte, çeviri çalışmaları gerçekleştirmekte ve eğitim çalışmaları organize etmektedir.